Hei! Hvem er vi?

Kjersti Oddvarsdatter Sæther og Eli Rongved jobber som rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med opplæring i psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Begge er sertifiserte faktaundersøkere.

Sammen har vi skrevet boken «Konflikthåndtering i arbeidslivet – lederens håndtering steg for steg». Boken gis ut på Hegnar media i løpet av høsten 2023.

Vi har samarbeidet om å videreutvikle «forumspill» som en arbeidsmetode for HMS-arbeid i Norge, og utgitt «Håndbok i forumspill» (se mer under kurs: Forumspill).

Kjersti Oddvarsdatter Sæther

er utdannet lege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun er pensjonert oberstløytnant og har 25 års erfaring som bedriftsoverlege og leder for Forsvarets bedriftshelsetjeneste Nord-Norge. Hun har lang erfaring i å undervise arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsmiljøspørsmål herunder risikovurdering av organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, og forebygging og utvikling av psykososialt arbeidsmiljø.

Hun bistår nå private og offentlige virksomheter med opplæring i arbeidslivets spilleregler og med saksbehandling og håndtering av varslingssaker.

Eli Rongved 

er spesialist i psykomotorisk fysioterapi og HMS-rådgiver fra Melbu. Hun har ledet flere fagutviklingsprosjekt innen helse, miljø og sikkerhet (Skikk & HAVbruk, I bevegelse mot belastning, Arbeidsliv på åpen scene, m.fl.).

Hun er medforfatter av flere bøker blant andre «Bevegelse, liv og forandring» og «Innovations in the Reflecting Process». Hun har lang erfaring i å undervise og lede bevegelsesgrupper.