KURS: Arbeidslivets spilleregler

Dette kurset egner seg for arbeidsplasser som ønsker felles opplæring i et nødvendig emne kombinert med aktiviteter som bidrar til økt forståelse og bedre samarbeid.

Innhold

Konflikter og vanskelige personalsaker er ressurskrevende. Felles opplæring i kjøreregler er en suksessfaktor som reduserer konflikter i trafikken. Med dette kurset får arbeidstakere og ledere en felles opplæring i de reglene som styrer vår oppførsel og våre handlinger på arbeidsplassen.

Bevisstgjøring av de forventningene som ligger til våre ulike roller i et arbeidsforhold, kan redusere noen av de vanligste årsakene til alvorlige konflikter, og gjøre samarbeidet mer forutsigbart.

Kurset vil ta for seg de plikter og rettigheter som gjelder for arbeidstakere og ledere, og hvordan man i felleskap kan forebygge alvorlige konflikter og jobbe for et helsefremmende arbeidsliv.

Vi vil på dette kurset gå systematisk gjennom hvordan både arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap kan bidra til et forutsigbart og meningsfullt psykososialt arbeidsmiljø.

Vi går også gjennom hvordan partene bør opptre for å håndtere konflikter på en trygg måte, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Deltakerne får forståelse for hvordan de vanskelige konfliktsakene skal meldes og hvordan de skal håndteres; hvem gjør hva når en medarbeider varsler om trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, og når er nok nok når partene ikke kan enes?

Gjennom praktiske oppgaver og øvelser blir teori omsatt i praksis. Dette medfører at deltakerne etter endt kurs vil oppleve at de har et verktøy til bruk både i forebyggende og gjenopprettende arbeid.

Kurset vil hele tiden veksle mellom teori og praktiske øvelser. Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven tar vi for oss de faktorer som påvirker oss positivt og negativt i arbeidslivet, og prinsippene for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter og / eller trakassering.

Målgruppe

Kurset passer for virksomheter (arbeidstakere og ledere) i privat og offentlig sektor, personal- og HR-medarbeidere, HMS-rådgivere, hovedverneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsepersonell. Kurset kan tilpasses behovene til oppdragsgiver.

Ta kontakt for mer informasjon eller bestilling av kurs: kjersti@trenitoscana.no eller eli@rongved.com