KURS: Konflikter i arbeidslivet – leders håndtering steg for steg

Dette kurset egner seg for ledere og de som skal bistå ledere, i å håndtere konflikter og klager og varslinger i lys av arbeidsmiljøloven.

Innhold

Vanskelige personalsaker er ressurskrevende. En leder trenger å vite hvordan de vanskelige konfliktsakene skal håndteres; hvem gjør hva når en medarbeider varsler om trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, og når er nok nok når partene ikke kan enes?

I kjølvannet av #metoo er forventningene til at arbeidsliv og organisasjoner har på plass gode retningslinjer for håndtering av varslingssaken økt. Sammen med erfarne fagfolk vil deltakerne tilegne seg et teoretisk grunnlag og de juridiske prinsippene som gjelder for håndtering av konflikter og varsler om trakassering på arbeidsplassen og i organisasjonsliv.

Gjennom praktiske oppgaver og øvelser blir teori omsatt i praksis. Dette medfører at deltakerne etter endt kurs vil oppleve at de har et verktøy til bruk både i forebyggende og gjenopprettende arbeid.

Vi vil på dette kurset gå systematisk gjennom hvordan man som leder skal håndtere denne type saker, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Kurset vil hele tiden veksle mellom teori og praktiske øvelser. Med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og relevante rettsavgjørelser tar vi for oss prinsippene for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter og / eller trakassering. Det sentrale og gjennomgående vil være konflikter i arbeidsforhold, men også konflikter eller uønsket oppmerksomhet i organisasjoner vil få plass i kurset.

Målgruppe

Kurset passer for arbeidsgivere og ledere i privat og offentlig sektor, personal- og HR-medarbeidere, HMS-rådgivere og bedriftshelsepersonell, inspektører i arbeidstilsynet, hovedverneombud, tillitsvalgte og eksterne konsulenter.

Kursets innhold og omfang (varighet) kan tilpasses ledergrupper i din virksomhet.

Ta kontakt for mer informasjon eller bestilling av kurs: kjersti@trenitoscana.no eller eli@rongved.com